Monday, July 6, 2009

mandik!

kamek la very the angol dalam kelas tek..Udah lah sik fahammmmm!!!!!!!! minta explain..kena anokk..apa kahh cam ya!!! dah x faham....sik juak kamek polahhhhhhh~~ bosannnn~~~ i think my head will be overload tomorrow. take a sniper and shoot my head..biar mati terusss oiii~~ exam next week and kamek tok cam kereta nok sik servis tp mauk jalan jauh! nah~~~ dah la lom mandi!!! hahahaha.. kaktok mandi!! chow~~

0 kicks: